Istoric

 

 

 

1926 – 1931: Biserica este construită de Casa Muncii CFR, după un proiect al arhitectului C. Pomponiu, pr. paroh Stelian Marinescu (1913 -1950) și pr. Alexandru Ionescu (1931-1950).

1944: Biserica este grav avariată în cutremurul din 1940 și bombardamentele din 1944.

1949 – 1971: Încep reparațiile: pr. Stelian Marinescu (†1978), continuate de către pr. Dumitru Popescu, paroh (1950-1970), care înlătură molozul, rezidește turlele, planșeul central și sânurile laterale. Pictura în frescă și mozaic a fost executată de maeștrii Gheorghe Răducanu și Iosif Vass (1972-1976), pr. paroh suplinitor Ion Surubaru (1973) și pr. Paroh Ion Cristache (1974-1976). Până în 1971 s-a slujit numai în pronaos.

1977: După cutremurul din 1977, reparații parțiale pr. Tanase Niculescu (paroh 1977-1991) și pr. Dumitru Popescu (†1990).

1992 – 2010: Revenit din Melbourne, Australia, pr. dr. Dumitru Găină reia activitatea de paroh și obține multiple realizări între care: împrejmuirea curții bisericii cu gard metalic, renovarea bisericii la exterior, interior și subsol, centrala termică, stație de amplificare și aer condiționat; montează termopane și grilaje la ferestre, restaurează pictura, consolidează turla mare și o repictează (Vasile Sârbu), construiește trapeza la subsolul bisericii și amenajează depozitul de lumânări și biblioteca, ridică în curte lumănarar, grup sanitar, capelă mortuara și acopera biserica cu tabla de cupru, înzestrand-o cu cele necesare. Acestea sunt realizări obținute cu: preotii conslujitori Tănase Niculescu (†2001), Ghe. Zaharia (1996-2005), Petre Ignat (2005 – 2011) și Silviu Marian Chițu (2005 – ), epitropii Teodor Palade, Iulian Mesina, consilieri și credincioși, sub patriarhii Teoctist (†2007) și Daniel.

2011 – prezent: Părintele Paroh Lică Lepădatu desfășoară o bogată activitate administrativă, religioasă, culturală, social-filantropică și națională atât la biserică, cât și la cimitirul parohiei.

a) Administrativ

Așa cum se desprinde din arhiva parohiei, începând cu 1 octombrie 2011, în ordinea anilor, părintele Lică Lepădatu confirmă următoarele activități:

 • în 2011 introduce un nou sistem de încălzire la subsolul bisericii pentru înlăturarea umezelii;
 • în ianuarie 2012 curăță și dă la aurit vasele liturgice la IBA, izolează turnul clopotniță al bisericii și montează o nouă tâmplărie de termopan în biserică pentru o mai bună izolare și căldură;
 • în martie, același an, pune în funcțiune o nouă stație de amplificare în vederea unei bune sincronizări cu prilejul marilor sărbători;
 • începe acțiunea de identificare a unui teren pentru construirea casei parohiale;
 • în anul 2013 încheie contractul de vânzare- cumpărare privind imobilul (casa parohială) din str, Ion Inculeț;
 • intabulează la Cartea Funciară extinderea casei parohiale – 2013, iar în 2014 intabulează terenul și iese din indiviziune cu vecinii casei parohiale.

În anul 2015:

 • achiziționează un nou policandru pentru biserică;
 • repară fațada bisericii și curtea bisericii;
 • începe lucrările de curățire și restaurare a picturii bisericii cu d-na Elena Vasilescu;
 • vopsește casa scării și zugrăvește subsolul bisericii;
 • introduce încălzire centrală în noua încăpere  din podul bisericii;
 • curăță la IBA sfintele vase;
 • repară și înlocuiește instalația fonică, electrică și de supraveghere a bisericii;

Clădirile construite de Casa Muncii CFR (Cartier Steaua), potrivit noilor rânduieli stabilite de CFR după anul 1989, la cerere au fost cumpărate de locatari, aceștia devenind proprietari. Ca urmare, parohia a solicitat să fie proprietara așezământului unde este localizată: biserica și terenul aferent – mai puțin casa parohială. S-au făcut mai multe demersuri ca parohia să intre în posesia Titlului de proprietate, dar fără răspuns. Ultima intervenție s-a făcut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (temeiul nr. 2907/2011). Abia în anul 2012, parohia a obținut acest act de proprietate în urma Sentinței Civile nr. 1981 din anul 2012 a Tribunalului București, Secția a IV-a Civilă. O victorie, pentru că suntem definitiv proprietari ai bisericii și terenul aferent din Calea Griviței nr. 220, Sector 1, București.

 

b) Religios, cultural, social-filantropic și național

În anul 2012

 • de Nașterea Domnului și Sfânta înviere a fost organizat un program artistic cu elevii din parohie (cultural);
 • la hram au fost oferite 550 de pachete cu alimente persoanelor în vârstă și nevoioașe (filantropic);
 • din cauza comunismului, după 70 de ani de întrerupere, este organizată pentru prima dată în Vinerea Patimilor o procesiune cu Sfântul Epitaf pe străzile adiacente bisericii (religios-național);
 • la 29 aprilie 2012 a fost organizat un pelerinaj în colaborare cu Basilica Travel în Bulgaria pe urmele Sf. Dimitrie Basarabov (religios-cultural-național).
 • sunt oferite premii elevilor de la Școala Eugen Barbu și premii pentru copiii participanți la Cercul de pictură și Cercul de matematică -16 iunie (religios-filantropic);
 • cu ocazia hramului de Sf. Nicolae și de Nașterea Domnului sunt oferite pachete cu alimente enoriașilor și copiilor nevoiași (social-filantropic);

În anul 2014

 • a colaborat cu Școala Sf. Nicolae în cadrul proiectului „Sf. Euharistie” (religios);
 • în Săptămâna Luminată a fost organizat un pelerinaj în Grecia prin Basilica Travel (religios- cultural-național);
 • a organizat un pelerinaj în Bulgaria, în localitatea Veliko Târnovo, în colaborare cu Basilica Travel-28 iulie (religios-cultural);
 • a oferit premii elevilor merituoși de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” (cultural);
 • a acordat premii copiilor participanți la Cercul de pictură, Cercul de engleză și Cercul de matematică pentru rezultatele lor- 22 iunie (social-cultural);
 • a organizat acțiuni de voluntariat cu prilejul sărbătoririi Sf. Dimitrie (social-filantropic);
 • este prezent la Târgul Indagra (târgul internațional de produse și echipamente pentru agricultură) însoțit de participanți;
 • a organizat Departamentul de Tineret, important prin obiectivele lui pentru instruirea tineretului (cultural-național);
 • însoțit de tinerii din Departamentul de Tineret a efectuat un pelerinaj cu Basilica Travel la mănăstirile din jud. Giurgiu (religios-cultural);
 • a organizat concert de colinde cu Grupul Psaltic al Patriarhiei Române „Tronos” (religios-cultural);
 • a organizat acțiunea „Tradiție și continuitate” la parohia „Sf. Gheorghe Grivița” (religios-cultural);
 • cu prilejul hramului Sf. Nicolae și cu ocazia sărbătoririi Nașterii Domnului a oferit, ca de obicei, pachete cu alimente enoriașilor și copiilor nevoiași (filantropic);
 • de Nașterea Domnului este jucată piesa „IROZII”, sub îndrumarea d-nei preotese Nicoleta Lepădatu (religios-cultural).

In anul 2015

 • a organizat sărbătorirea d-nei Sbârcea Aneta, care a împlinit frumoasa vârstă de 100 ani, cu participarea TV Trinitas (filantropic);
 • colaborează cu Colegiul Național „Aurel Vlaicu” pentru proiectul „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” (religios-social-filantropic);
 •  încheie protocol cu firma „Felini”, protocol cu Uniunea Artiștilor Plastici Sector 1 și protocol cu Așezământul social „Justinian Patriarhul” (religios- cultural -filantropic);
 •  organizează Târgul de mărțișor (tradiție);
 • organizează la biserică întâlnirea preoților din Protoieria Sector I Capitală, privind ora de religie (religios-cultural);
 • la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” organizează întâlnirea Comitetului APOR – „Asociația părinților pentru ora de religie” (religios-cultural);
 • a organizat la biserica noastră ședința conducerii APOR Sector 1;
 • a ținut o conferință despre Sfântul Constantin Brâncoveanu și familia sa, la data de 12 martie (istoric-religios-cultural-național);
 • a participat la un Pelerinaj la Constantinopol în perioada 19-25 aprilie (istoric-religios-național);
 • a pus la dispoziția copiilor și enoriașilor o pianină pentru înființarea unui Club muzical al parohiei, spre descoperirea de tinere talente (cultural);
 • a oferit premii elevilor merituoși de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” (cultural-filantropic);
 • a oferit premii copiilor participant la Cercul de pictură, Cercul de engleză și Cercul de matematică pentru merite şi încurajare (cultural-filantropic);
 • a încheiat protocoale cu cele 5 unități de învățământ de pe raza parohiei noastre (religios- cultural);
 • a organizat la biserică ședința conducerii APOR Sector 1 la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” (cultural);
 • acordă diplome de voluntar unor tineri din parohie şi de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” (religios-filantropic);
 • a organizat o acțiune filantropică constând din alimente cu ocazia sărbătoririi Adormirea Maicii Domnului;
 • a inițiat un pelerinaj cu enoriași și cu membrii  Departamentul de Tineret la Mănăstirea Prislop, pentru meditație și încărcătură spirituală (religios-cultural- național);
 • a organizat un concert de colinde cu membrii Departamentului de Tineret parohial spre satisfacția credincioșilor (religios-cultural);
 • a organizat acțiunea „Tradiție și continuitate în parohia noastră” – ediția a- II-a și un Târg de Crăciun,  suma strânsă de 2700 lei a donat-o la „Așezământul  Justinian Patriarhul”din cartierul Pajura (filantropic);
 • cu ocazia hramului de Sf. Nicolae și cea a  Nașterii Domnului a oferit pachete enoriașilor nevoiași  și copiilor (filantropic);
 • ajută Colegiul Tehnic Grivița cu suma de 2000 lei, iar Seminarul Teologic Liceal din București cu 1000 lei pentru premierea elevilor silitori (filantropic);
 • parohia primește premiul I pe Arhiepiscopie și pe Patriarhie la Concursul Național „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” (religios- național);

În anul 2016

 • a organizat la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” întâlnirea dintre „Coaliția pentru familie” și preoții Protoieriei I Capitală (religios-cultural-național);
 • întrunește și informează pe membrii Comitetului de Implementare Local pentru strângerea de semnături în vederea organizării referendumului inițiat de „Coaliția pentru familie”, privind căsătoria numai între bărbat și femeie (social-național);
 • premierea elevilor de la Şcoala Sfântul Nicolae şi a copiilor care participă la cercurile educaţionale din cadrul bisericii.